Categoria: Altres activitats

Festa de la Bicicleta

Aque t diumenge 10 d’octubre BiciHub e'n va a la Fe ta de la Bicicleta! La Fe ta de la Bicicleta 'emmarca en el CicloBCN21 i té l'objectiu de celebrar la pa ió per la bicicleta i...

Contra l’emergència climàtica

Durant tot el me d'octubre, a l'e pai ocial del BiciHub, e pot vi itar l'expo ició Barcelona re pon a l’emergència climàtica E tracta d'una expo ició itinerant coordinada pel XEAB...

Setmana Europea de la Mobilitat 2021

Un any mé , Barcelona e uma a la Setmana Europea de la Mobilitat i de de BiciHub ho celebrem donant uport i difu ió U e peren un eguit d'activitat pen ade per a millorar la qualitat de...

Horaris estiu taller autoreparació BiciHub

Durant el me o d'e tiu el ervei de taller d'autoreparació modifica el horari d'atenció al públic amb horari reduït i do etmane de tancament de vacance Volem cuidar l'equip de...

Oferta de feina – Coordinadora BiciHub

L’A ociació Bicihub, té com a objectiu pel proper do any : Impul ar la creació de nou ervei i activitat ocial i empre arial relacionade amb el mónde la bicicleta, din el marc...

BiciHub tanca el taller d’autoreparació i l’atenció al públic

El BiciHub de Barcelona degut a la ituació d'emergència per la Covid-19 ha decidit tancar algun del eu ervei i adaptar a le nece itat de cara a l'e tiu Primer de tot no e podrà fer...
bicicoop

El mitjà de transport de l’ESS: la Bicicoop

Coòpoli , Biciclot i BiciHub hem unit e forço per crear la Bicicoop: biciclete de egona mà arte analment recuperade i fete amb criteri in erit din l'Economia Social i Solidària (ESS) El...

Cessió de bicicletes pel col·lectiu sanitari durant el confinament

Biciclot, una de le entitat promotore del BiciHub, ha e tat cedint biciclete fin fa ben poc al col·lectiu de anitari de Barcelona que havien de treballar tot i l’e tat d’alarma declarat...

BiciHub reobre les seves portes al públic

Aque t dillun el Taller d'Autoreparació va obrir al públic i ara ho fa la re ta de BiciHub i el eu ervei De de mitjan març hem e tat teletreballant per evitar l'exten ió de ca o del...