Categoria: Altres activitats

Entitat BiciHub – Eco-contador sistemes de comptatge de la mobilitat sostenible

Eco-Contador 'han dedicat al de envolupament de olucion pel recompte de vianant i cicli te en entorn urban i àree natural...

Taller Soy Cicloviajera: Primers passos per fer un viatge en bicicleta

Soy Cicloviajera é la primera comunitat de parla hi pana, un e pai virtual no-mixta on le per one amb identitat femenina comparteixen, xerren, aprenen i difonen idee Una comunitat per donar- e...

Entitat BiciHub – Som Bici promocionen la bicicleta

Som Bici (Llobregat - Delta)  ón una cooperativa de treball a ociat iniciativa ocial en e finalitat de lucre, e dediquen a promocionar la bicicleta com a mitjà de tran port o tenible i...

Oferta de feina – Dinamitzadora BiciHub

El BiciHub bu quen una dinamitzadora per le activat i el projecte del BiciHub, trobareu l'oferta de feina en aque t enllaç i a continuació:...

Entitat BiciHub – BACC representen els interessos dels i les ciclistes

Bicicleta Club de Catalunya (BACC) é una a ociació cicli ta formada per per one u uàrie de la bicicleta, que repre enten el intere o del i le cicli te...

Entitat BiciHub – Espai Ambiental promouen l’Economia Socioambiental i Solidària.

E pai Ambiental Cooperativa on una cooperativa de treballadore en e ànim de lucre fundada l’any 2004 amb l’objecte de di enyar i ge tionar projecte ocioambiental comunitari...

Presentació i portes obertes centre mobilitat BiciHub

El me d'abril amb la promoció de 30 Die en Bici a la ciutat de Barcelona hem volgut participar fent une jornade de porte oberte i pre entació del projecte del BiciHub...

Arriba 30 dies AMB Bici BCN

Ja queden molt poc die per Abril quan l'entitat BiciHub Abril Bici Mil dona inici al moviment 30 Die en Bici, un moviment ciutadà  i comunitari de caràcter global que vol promoure l’ú...

Entitat BiciHub – Santafixie amants del ciclisme urbà

Santafixie é una botiga online de venda de biciclete i component per a tote aquelle u uàrie amant del cicli me urbà...