Categoria: Altres activitats

Posem en marxa el BiciHub, el centre de referència de la mobilitat sostenible i l’economia social a Barcelona

El Di abte 2 de març, a le  11:00 hore a Can Picó vam pre entar el projecte del BiciHub amb la participació del comi ionat Economia Social i Solidària, Àlvaro Porro, la regidora de...

Primera Assemblea d’entitats BiciHub

El funcionament del BiciHub egueix en marca i aque t divendre 22 a le 18h de la tarda va tenir lloc la primera a emblea d'entitat BiciHub...

Entitat BiciHub – Rueda Festival internacional de cinema ciclista

Rueda é un col·lectiu que prové de diferent ve ant però amb un denominador comú, el convenciment que l'ú col·lectiu de la bicicleta dona re po ta a probleme mé gran que uperar en el...

Entitat BiciHub – EMAT Bicimissatgeria sostenible

Emat-bici é un nou concepte de mi atgeria a Mataró, fan una apo ta important re pectant el medi ambient amb un ervei de net, lliure de fum (emi ion de CO2) i en e oroll...

Entitat BiciHub – 30 Dies Amb Bici Bcn promociona la bicicleta

Abril Bici Mil va néixer amb la idea de promoure l'ú diari i quotidià de la bicicleta, vol fomenta crear un hàbit d’anar en bicicleta en el no tre moviment habitual de la ciutat...

Entitat BiciHub – Som Mobilitat, models de transport eficients i sostenibles.

Som Mobilitat é una cooperativa en e afany de lucre i dirigeixen a tote aquelle per one i col·lectiu que volen canviar el eu model de mobilitat i apo tar per un nou model que bu ca enfortir...

Entitat BiciHub – Copenhagenize Barcelona urbanisme ciclista

Conpenhagenize Barcelona ón una con ultora e pecialitzada en projecte d’urbani me cicli ta per acon eguir la tran formació de le ciutat cap a una e cala mé humana...

Entitat BiciHub – Mensakas, cooperativa de missatgeria

Men aka é una cooperativa de mi atgeria per un treball digne per le per one que reparteixen que va néixer a partir de la creació de la plataforma Rider XDerecho El eu objectiu é defen ar...

Entitat BiciHub – Taula Eix Pere IV cooperar per fer ciutat

La Taula Eix Pere IV ón una plataforma ciutadana formada per veïn i veïne , col·lectiu i cooperative del barri del Poblenou aplegade amb l’objectiu d’impul ar la reactivació ocial,...