Categoria: Altres activitats

Entitat BiciHub – Som Mobilitat, models de transport eficients i sostenibles.

Som Mobilitat é una cooperativa en e afany de lucre i dirigeixen a tote aquelle per one i col·lectiu que volen canviar el eu model de mobilitat i apo tar per un nou model que bu ca enfortir...

Entitat BiciHub – Copenhagenize Barcelona urbanisme ciclista

Conpenhagenize Barcelona ón una con ultora e pecialitzada en projecte d’urbani me cicli ta per acon eguir la tran formació de le ciutat cap a una e cala mé humana...

Entitat BiciHub – Mensakas, cooperativa de missatgeria

Men aka é una cooperativa de mi atgeria per un treball digne per le per one que reparteixen que va néixer a partir de la creació de la plataforma Rider XDerecho El eu objectiu é defen ar...

Entitat BiciHub – Taula Eix Pere IV cooperar per fer ciutat

La Taula Eix Pere IV ón una plataforma ciutadana formada per veïn i veïne , col·lectiu i cooperative del barri del Poblenou aplegade amb l’objectiu d’impul ar la reactivació ocial,...

Primera trobada entitats BiciHub

El BiciHub egueix treballant per er el centre de referència del ector de la bicicleta i el divendre 18 de gener vam celebrar la primera trobada d'entitat del BiciHub...

Assemblea per organitzar IV Encuentro de Ciclistas Diversas

Ciclique van realitzar una a emblea per eguir organitzant l'e deveniment de " IV Encuentro de cicli ta diver a " que tindrà lloc el 5,6 i 7 abril...

Entitat BiciHub – Biciclot i Barabara entitats promotores

El BiciHub de Barcelona compta amb due cooperative que on le entitat promotore del projecte que on Biciclot i Barabara Educació...

La Barcelona que volem i estimem! 

Barcelona e tà actualment dominada pel vehicle de combu tió que creuen que tenen el poder a la ciutat No altre volem una ciutat on le per one iguin la prioritat i bu car forme de mobilitat...

La convivència dels patinets elèctrics a les ciutats.

El patinet elèctric é un vehicle de mobilitat per onal que permet moure’ per la ciutat en e contaminar i com a alternativa al cotxe o la moto  El carrer ’han omplert d’aque t tipu de...