Notícies

Descobriu les tarifes del taller d’Autoreparació i una promoció per donar-vos d’alta

Acabem d'actualitzar le tarife per accedir al Taller d'Autoreparació del BiciHub de, que e faran efective a partir del próxim dimart 21 de etembre El canvi a le tarife volen apropar el...

Setmana Europea de la Mobilitat 2021

Un any mé , Barcelona e uma a la Setmana Europea de la Mobilitat i de de BiciHub ho celebrem donant uport i difu ió U e peren un eguit d'activitat pen ade per a millorar la qualitat de...

Horaris estiu taller autoreparació BiciHub

Durant el me o d'e tiu el ervei de taller d'autoreparació modifica el horari d'atenció al públic amb horari reduït i do etmane de tancament de vacance Volem cuidar l'equip de...

Oferta de feina – Coordinadora BiciHub

L’A ociació Bicihub, té com a objectiu pel proper do any : Impul ar la creació de nou ervei i activitat ocial i empre arial relacionade amb el mónde la bicicleta, din el marc...

Obrim el taller d’autoreparació del BiciHub

A partir de dimart 22 de etembre el ervei del taller d'autoreparació del BiciHub torna a obrir le eve porte El eu funcionament é el de empre amb el mateixo horari , de dimart a...

BiciHub tanca el taller d’autoreparació i l’atenció al públic

El BiciHub de Barcelona degut a la ituació d'emergència per la Covid-19 ha decidit tancar algun del eu ervei i adaptar a le nece itat de cara a l'e tiu Primer de tot no e podrà fer...
bicicoop

El mitjà de transport de l’ESS: la Bicicoop

Coòpoli , Biciclot i BiciHub hem unit e forço per crear la Bicicoop: biciclete de egona mà arte analment recuperade i fete amb criteri in erit din l'Economia Social i Solidària (ESS) El...

Cessió de bicicletes pel col·lectiu sanitari durant el confinament

Biciclot, una de le entitat promotore del BiciHub, ha e tat cedint biciclete fin fa ben poc al col·lectiu de anitari de Barcelona que havien de treballar tot i l’e tat d’alarma declarat...

BiciHub reobre les seves portes al públic

Aque t dillun el Taller d'Autoreparació va obrir al públic i ara ho fa la re ta de BiciHub i el eu ervei De de mitjan març hem e tat teletreballant per evitar l'exten ió de ca o del...