Diagnòstic de les necessitats formatives de les entitats Bicihub

PerBiciHub
Dimarts desembre 12, 2023

Diagnòstic de les necessitats formatives de les entitats Bicihub

Fa uns mesos vam preguntar a les nostres entitats sòcies quines eran eren les seves necessitats formatives en matèria de mobilitat sostenible i ESS, amb la voluntat de construir programes d’activitats que donin resposta a les demandes reals de les iniciatives del sector de la mobilitat sostenible i l’ESS.

Vam proposar 4 àmbits: comunicació, gestió de projectes, treball en equip i introducció de la perspectiva de gènere a l’entitat, i vam preguntar en quin o quins d’aquests els interessaria ampliar els coneixements. En el següent gràfic es poden veure quins van generar més interès:

La segona pregunta profunditzava més i ens permetia esbrinar exactament quins serien els temes concrets que voldrien abordar en unes futures activitats. Aquestes van ser les respostes:

 • Cooperació entre entitats
 • Cultura col.laborativa
 • Dinamització i gestió comunitària
 • Activitats d’enfortiment d’equip
 • Llenguatge inclusiu
 • Networking
 • Creativitat a la feina
 • Presencialitat versus telemàtic
 • Resolució de conflictes
 • Canvi climàtic i mobilitat
 • Com aconseguir estimular la participació en les activitats
 • Finançament i tramitació d’ajudes

Estudiarem aquest diagnòstic participat i les necessitats detectades, i posarem en valor aquesta informació tan valiosa de cara a futures activitats. També volem destacar que les entitats van suggerir que seria interessant generar espais de trobada on conèixer-se, intercanviar coneixements i detectar possibles línies de col·laboració.

Foto de Dan Cristian Pădureț en Unsplash

Amb el suport de: