Categoria: Altres activitats

pla_xoc_social

Un pla de xoc social per defensar-nos

Centenar d'entitat de Catalunya i de l'E tat 'han adherit a la campanya Pla de Xoc Social que exigeix al govern e panyol me ure radical i urgent "per protegir la majoria de la ocietat i, en...

Descobreix el BiciHub amb una visita guiada

Ara no e pot ortir al carrer, però i e pot pen ar en future ortide Per això é un bon moment per de cobrir el ervei de vi ite que ofereix BiciHub Oferim rute guiade per l’edifici Can...
30diesenbici_setembre

El 30DiesEnBici se celebrarà al setembre

El 30Die EnBici (30DEB) d'enguany e quedarà a ca a durant l'abril Així ho ha difó l'organització e tatal en aque t comunicat Le activitat que 'e peraven pel me vinent e tra lladaran al...
Butlleti_BiciHub

Butlletí BiciHub: informació trimestral

Cada tre me o de del BiciHub enviem un butlletí per difondre la informació mé rellevant que ha ucceït al no tre projecte durant el trime tre pa at i obre el e deveniment mé important...

BiciHub continua teletreballant

Ate e le circum tàncie que 'han de envolupat al no tre paí amb la declaració del coronaviru SARS-CoV-2 com a pandèmia mundial i l'exten ió que e tà prenent a la ciutat de Barcelona, de...

Taula rodona sobre ‘Mobilitat Sostenible i Consum Responsable’

ATENCIÓ: la taula rodona obre "Mobilitat So tenible i Con um Re pon able" que teníem organitzada pel dillun 16 de març de 18h a 20h al mateix BiciHub ha e tat u pe a S'organitzava din el marc...
8_marc_2020

8 de març d’autoorganització feminista

Al BiciHub en unim a tote le a emblee de barri, entitat i a tote le done catalane per celebrar el 8 de març d'una manera reivindicativa Divendre 6 fem un dinar no mixt al no tre...
Seminari_municipalisme,_sobiranies_cooperativisme

Seminari sobre municipalisme, sobiranies i cooperativisme

Fa tre me o e va celebrar a Manre a un eminari obre municipali me, obiranie i cooperativi me i tot ju t ara 'ha publicat un vídeo que, en meny de i minut , fa un re um de l'e deveniment...
Festival_Llums_Poblenou

El Festival de Llums del Poblenou arriba al BiciHub

Fo cor, edifici emblemàtic , per one i llum artificial, molta llum En això con i teix el Fe tival de Llum del Poblenou que e celebrarà le nit del 14, 15 i 16 de febrer Can Picó (l'edifici...