Transparència

Tenint en compte que la democràcia i la participació són uns dels nostres valors, donem una especial importància a la transparència, ja que sense informació no es pot participar democràticament. Per això materialitzem aquest compromís en aquesta pàgina on es poden trobar diversos documents relacionats amb el funcionament intern del BiciHub.

Governança

Accediu al contingut


Estatuts

Accediu al contingut


Reglament de Règim Intern

Accediu al contingut


Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el BiciHub

Accediu al contingut

Conveni entre Coòpolis i el BiciHub

Accediu al contingut


Actes Assemblea i Junta gestora

Accediu al contingut


Recull d’actes de les reunions de la Comissió Gestora

Accediu al contingut


Document Marc

Accediu al contingut


Pressupost 2019-20

Accediu al contingut


Conveni entre Biciclot i el BiciHub per la cessió d’espai a Can Picó

Accediu al contingut


Balanç Social i Comunitari

Accediu al contingut