Transparència

Tenint en compte que la democràcia i la participació són uns dels nostres valors, donem una especial importància a la transparència, ja que sense informació no es pot participar democràticament. Per això materialitzem aquest compromís en aquesta pàgina on es poden trobar diversos documents relacionats amb el funcionament intern del BiciHub.

Estatuts

Accediu al contingut


Reglament de Règim Intern

Accediu al contingut


Actes Assemblea

Accediu al contingut


Document Marc i Procés Participat

Accediu al contingut


Memòries anuals

Accediu al contingut


Balanç Social i Comunitari

Accediu al contingut


Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual del Bicihub

Accediu al contingut


Mesures d’igualtat i corresponsabilitat de gènere adoptades pel Bicihub 2020-2024

Accediu al contingut