Categoria: Altres activitats

Trobada Connectem Cooperativistes de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

El pa at dimecre 12 de de embre la Federació de Cooperative de Treball de Catalunya va realitzar la trobada Connectem Cooperativi te a Can Picó...

Convocatòria per la subvenció de bicicletes elèctriques

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) obre la egona convocatòria pública de 2018 de ubvencion per la compra de biciclete elèctrique...

Saps que al Gener les bicicletes no podran circular per la vorera?

L’Ajuntament de Barcelona durant aque t mandat ha treballat i de envolupat l’E tratègia de la Bicicleta on ’han dut a terme accion per millorar la infrae tructura i la xarxa cicli ta L’any...

Redefinir ciutats des de l’economia social

El divendre 30 de Novembre el BiciHub va acollir diferent entitat en l'àmbit global per fer un intercanvi de coneixement i projecte...

Aparcabici permet conèixer els aparcaments a l’espai públic

Aparcabicibcn é una plataforma col·laborativa per a la recopilació i vi ualització de dade qualitative obre l’oferta d’aparcament per a bici en e pai públic a Barcelona El di abte...

Posada en marxa del primer transport comunitari Sants

El tran port comunitari é una de le accion que e realitzen en el marc d’una prova pilot per de envolupar la mobilitat o tenible al di tricte de Sant   El participant que ho fan po ible...

48h OPEN HOUSE BARCELONA

El prope dia 28 d'octubre l'antiga fàbrica de Can Picó, declarada patrimoni indu trial del barri del Poblenou participarà de l'edició  48h Open Hou e d'enduany, on podreu vi itar el...

Exposició “Poblenou, atles il·lustrat d’un barri industrial”

El proper  Dijou 25 d’octubre a le 19h en complau convidar-vo a la pre entació del llibre il·lu trat de l’autor Lapin, a mé podreu gaudir i vi itar  l’expo ició creada a partir de...

Trobada de dones ciclistes al BiciHub

Cíclique va fer una a emblea per organitzar i treballar la Trobada de done cicli te 2019 Cíclique   ón un grup de mecànique , activi te i femini te , cicli te  apa ionade que tenen...