Notícies

Presentació i portes obertes centre mobilitat BiciHub

El me d'abril amb la promoció de 30 Die en Bici a la ciutat de Barcelona hem volgut participar fent une jornade de porte oberte i pre entació del projecte del BiciHub...

Arriba 30 dies AMB Bici BCN

Ja queden molt poc die per Abril quan l'entitat BiciHub Abril Bici Mil dona inici al moviment 30 Die en Bici, un moviment ciutadà  i comunitari de caràcter global que vol promoure l’ú...

Entitat BiciHub – Santafixie amants del ciclisme urbà

Santafixie é una botiga online de venda de biciclete i component per a tote aquelle u uàrie amant del cicli me urbà...

Posem en marxa el BiciHub, el centre de referència de la mobilitat sostenible i l’economia social a Barcelona

El Di abte 2 de març, a le  11:00 hore a Can Picó vam pre entar el projecte del BiciHub amb la participació del comi ionat Economia Social i Solidària, Àlvaro Porro, la regidora de...

Primera Assemblea d’entitats BiciHub

El funcionament del BiciHub egueix en marca i aque t divendre 22 a le 18h de la tarda va tenir lloc la primera a emblea d'entitat BiciHub...

Entitat BiciHub – Rueda Festival internacional de cinema ciclista

Rueda é un col·lectiu que prové de diferent ve ant però amb un denominador comú, el convenciment que l'ú col·lectiu de la bicicleta dona re po ta a probleme mé gran que uperar en el...

Entitat BiciHub – EMAT Bicimissatgeria sostenible

Emat-bici é un nou concepte de mi atgeria a Mataró, fan una apo ta important re pectant el medi ambient amb un ervei de net, lliure de fum (emi ion de CO2) i en e oroll...

Entitat BiciHub – 30 Dies Amb Bici Bcn promociona la bicicleta

Abril Bici Mil va néixer amb la idea de promoure l'ú diari i quotidià de la bicicleta, vol fomenta crear un hàbit d’anar en bicicleta en el no tre moviment habitual de la ciutat...

Entitat BiciHub – Som Mobilitat, models de transport eficients i sostenibles.

Som Mobilitat é una cooperativa en e afany de lucre i dirigeixen a tote aquelle per one i col·lectiu que volen canviar el eu model de mobilitat i apo tar per un nou model que bu ca enfortir...