Notícies

Park(ing) Day al BiciHub

El  Park(ing) Day é   un  e deveniment  anual que té lloc  en diver e ciutat   de tot el món E tracta  d'una acció de ciutat performativa,  educativa i reinvindicativa, on diver e  ...

Visita Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta (PEEB)

A final de Juliol vam tenir la vi ita al BiciHub d’un gran grup d’entitat i organitzacion din el marc del 'Plan e tratégico e tatal de la Bicicleta (PEEB)' ...

Barcelona Activa formació interna

El BiciHub va acollir a mitjan de Juliol una formació interna de Barcelona Activa a le aule de le no tre in tal·lacion La formació e va iniciar amb una explicació de la ituació actual...

Taula rodona Opcions: Prohibir els cotxes vells: mesura abusiva o insuficient?

El 5 de Juliol vam acollir la cooperativa Opcion que treballa per fer fàcil el con um con cient i que mé gent incorpori criteri de o tenibilitat i ju tícia en le eve deci ion de con um...

Procés participatiu: Definició pla estratègic i sostenibilitat econòmica BiciHub

El BiciHub va començar amb un procé participatiu obert tant a entitat com a per one intere ade en el projecte El procé participatiu va e tar format per quatre jornade de treball oberte...

Club Social Les Corts informació en emprenedoria

El membre del Club Social Le Cort  van venir a veure'n perquè e taven intere at en l'emprenedoria i pel no tre bagatge en l'economia ocial i olidària...

Procés participatiu: Definició de la governança del BiciHub

El BiciHub va començar amb un procé participatiu obert tant a entitat com a per one intere ade en el projecte El procé participatiu va e tar format per quatre jornade de treball oberte...

Escola Vedruna Immaculada

La primera etmana de Juny en va vi itar l’e cola Vedruna Immaculada on el nen van poder gaudir d’una cla e teòrica i una bicicletada pel parc i platge de l’entorn El BiciHub apo ta...

Institut Quatre Cantons Poblenou

L'alumnat de l'in titut Quatre Canton de Poblenou van venir a le in tal·lacion del BiciHub per rebre una xerrada obre l'economia ocial i olidària i el cooperativi me De pré de parlar-ne el...