Notícies

El BiciHub se suma al Park(ing) Day

Sap què é el Park(ing) Day Con i teix en treure e pai al cotxe aparcat i omplir-lo amb activitat i per one En re um, meny cotxe i mé relacion humane I el BiciHub torna a participar...

El BiciHub i l’Ajuntament de Barcelona signen un altre conveni de col·laboració

La cooperació entre el BiciHub i l'Ajuntament de Barcelona va començar el 2015 i ara tornem a e tar d'enhorabona, ja que finalment aban de l’ago t vam ignar un conveni de col·laboració...

Portes obertes per la Setmana Europea de la Mobilitat

La Setmana Europea de la Mobilitat  e celebra del 16 al 22 de etembre per promoure "hàbit de mobilitat mé o tenible , egur i aludable com ón el de plaçament a peu, en bicicleta, en...

El BiciHub marxa de vacances

Ja e tem al mig de l’e tiu i portem une quante etmane de calor, per això al Bicihub hem pen at que era un moment perfecte per de can ar una mica i recarregar force de cara al nou cur...

Entitat BiciHub – Cargobici, solucions ecològiques de logística a les ciutats

Cargobici  ón expert en cargobike , a e oren, venen i per onalitzen cargobike  per la publicitat i ciclologi tica...

Oferta de Feina – Mecànic/a de Bicicletes / Magatzem

Santafixie, una de le no tre entitat de l'A ociació BiciHub, e tà bu cant una per ona per formar part del eu equip, a continuació teniu detallada l'oferta de feina:...

Gràcies per participar a la Festa Reivindicativa d’Inauguració del BiciHub

U volem donar le gràcie per participar en la Fe ta del BiciHub, e tem molt contente de tota la jornada i ambient que e va crear al BiciHub...

Festa reivindicativa d’inauguració del BiciHub

El di abte 8 de Juny vine a la fe ta reivindicativa d'inauguració del BiciHub, de pré de l'última notícia rebuda del BiciHub e tà en perill, eguim amb la pre entació del BiciHub per...

EL BICIHUB ESTÀ EN PERILL!

El BiciHub e troba en una ituació crítica De pré que l'Ajuntament e comprometé a ignar el conveni de po ada en marxa d'aque t equipament, e tem a do die d'acabar el mandat i encara no...