Notícies

BiciHub és un projecte col·lectiu que vol transformar Barcelona

Un e pai d’impul de l'Economia Social i Solidària, promovent la intercooperació i la con olidació de mercat ocial...

Diversos serveis per fomentar la mobilitat i l’ESS

E pecialment en la bicicleta,&nb p;per trobar alternative que ajudin a pal·liar el efecte negatiu del model actual i idear un model de ciutat o tenible...

Primer Taller d’Autoreparació d’aquestes característiques!

Al no tre taller di po e d’e pai, eine i una per ona experta en mecànica de bicicleta que t’a e ora en le teve...

Apleguem moltes i molt diverses veus

Propiciar la reflexió crítica obre la mobilitat en el àmbit urban , amb voluntat d’e devenir un e pai de pro pectiva i de generació de coneixement títol antic: Ser un e pai generador...

Posada en marxa del primer transport comunitari Sants

El tran port comunitari é una de le accion que e realitzen en el marc d’una prova pilot per de envolupar la mobilitat o tenible al di tricte de Sant   El participant que ho fan po ible...

48h OPEN HOUSE BARCELONA

El prope dia 28 d'octubre l'antiga fàbrica de Can Picó, declarada patrimoni indu trial del barri del Poblenou participarà de l'edició  48h Open Hou e d'enduany, on podreu vi itar el...

Exposició “Poblenou, atles il·lustrat d’un barri industrial”

El proper  Dijou 25 d’octubre a le 19h en complau convidar-vo a la pre entació del llibre il·lu trat de l’autor Lapin, a mé podreu gaudir i vi itar  l’expo ició creada a partir de...

Trobada de dones ciclistes al BiciHub

Cíclique va fer una a emblea per organitzar i treballar la Trobada de done cicli te 2019 Cíclique   ón un grup de mecànique , activi te i femini te , cicli te  apa ionade que tenen...

Estudiants Fab Lab Barcelona

Fab Lab Barcelona e un del principal laboratori de la xarxa mundial de Fab Lab , taller de fabricació i innovació a petita e cala equipat amb màquine de fabricació digital i tecnologie...