Notícies

Convocatòria per la subvenció de bicicletes elèctriques

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) obre la egona convocatòria pública de 2018 de ubvencion per la compra de biciclete elèctrique...

Saps que al Gener les bicicletes no podran circular per la vorera?

L’Ajuntament de Barcelona durant aque t mandat ha treballat i de envolupat l’E tratègia de la Bicicleta on ’han dut a terme accion per millorar la infrae tructura i la xarxa cicli ta L’any...

Redefinir ciutats des de l’economia social

El divendre 30 de Novembre el BiciHub va acollir diferent entitat en l'àmbit global per fer un intercanvi de coneixement i projecte...

Aparcabici permet conèixer els aparcaments a l’espai públic

Aparcabicibcn é una plataforma col·laborativa per a la recopilació i vi ualització de dade qualitative obre l’oferta d’aparcament per a bici en e pai públic a Barcelona El di abte...

Un centre de referència del món de la bicicleta

Una incubadora d’idee i d’aliance per la implementació de la mobilitat o tenible amb bicicleta a travé del model cooperatiu i del teixit ocial...

BiciHub és un projecte col·lectiu que vol transformar Barcelona

Un e pai d’impul de l'Economia Social i Solidària, promovent la intercooperació i la con olidació de mercat ocial...

Diversos serveis per fomentar la mobilitat i l’ESS

E pecialment en la bicicleta,&nb p;per trobar alternative que ajudin a pal·liar el efecte negatiu del model actual i idear un model de ciutat o tenible...

Primer Taller d’Autoreparació d’aquestes característiques!

Al no tre taller di po e d’e pai, eine i una per ona experta en mecànica de bicicleta que t’a e ora en le teve...

Apleguem moltes i molt diverses veus

Propiciar la reflexió crítica obre la mobilitat en el àmbit urban , amb voluntat d’e devenir un e pai de pro pectiva i de generació de coneixement títol antic: Ser un e pai generador...