Novetats a la xarxa ciclista de Barcelona

PerBiciHub
Dimecres octubre 13, 2021

Novetats a la xarxa ciclista de Barcelona

El passat 9 d’octubre l’Ajuntament de Barcelona va fer públic un nou paquet d’actuacions que tenen l’objectiu d’incrementar i millorar la infraestructura de carrils bici de Barcelona.

En línia amb els objectius marcats pel Pla de Mobilitat Urbana 2024, entre el 2021 i el 2023 es crearan 32,6 nous km de carril bici i es milloraran 11,7 km de la xarxa actual, amb la previsió d’arribar en 2023 a 272 km d’infraestructura ciclista.

Entre les actuacions programades destaquen la implantació de carrils bici a grans vies de la ciutat com el Passeig Maragall, la Via Augusta, Fabra i Puig, Independència-Badajoz o al carrer Mallorca. També s’actuarà sobre Plaça Catalunya i es construiran nous eixos vinculats al projecte de la Sagrera.

També està previtst millorar l’infraestructura ja existent, baixant de vorera a calçada trams de carril bici de grans vies com l’avinguda Diagonal o la Gran Via, amb l’objectiu d’incrementar la seguretat de vianants i usuaris de la bici.

Trobeu més informacions aquí.