Oferta de feina: Administració per al BiciHub

PerBiciHub
Divendres novembre 26, 2021

Oferta de feina: Administració per al BiciHub

T’agradaria treballar amb un projecte que vol transformar Barcelona en una ciutat més inclusiva, solidària i ecològica a través de la bicicleta

Som el Bicihub: un equipament de proximitat, un centre incubador d’idees, projectes i aliances per a la implementació de la mobilitat sostenible amb bicicleta a través del model cooperatiu i de l’economia social.

Descripció de l’oferta de feina:

En dependència de la comissió econòmica-financera de la junta i de la coordinació del Bicihub, busquem incorporar a l’equip una persona per desenvolupar les següents funcions:

– Gestió del procediment administratiu de sol·licitud i justificació́ de subvencions.
– Fer seguiment pressupostari de les despeses dels projectes i subvencions presentades.
– Elaborar les justificacions econòmiques dels projectes, ajustant-se a normatives exigents. Atendre els requeriments i les auditories econòmiques que es requereixin.
– Participar en l’elaboració́ de la comptabilitat separada d’aquells projectes que la requereixin.
– Donar suport a la coordinació del Bicihub per a gestionar la part administrativa de les activitats que es duen a terme en el Bicihub.

Perfil professional i competencial:

– Estudis en economia, administració, finances o similar.
– Experiència mínima de 2 anys en  gestió́ econòmica de projectes socials, amb finançament públic o privat.
– Comprensió́ dels conceptes comptables i financers.
– Domini de fulls de càlcul (Excel) a nivell avançat, amb capacitat de construir fórmules o filtrar dades.
– Es valoraran coneixements de programes de comptabilitat i gestió́ de personal.
– Interès en la temàtica social i sensibilitat social.
– Bona gestió́ del temps i per l’acompliment de terminis.
– Capacitat d’adaptació́ per entendre les diferents àrees.
– Vocació́ de servei cap a les altres àrees.
– Alt nivell de català̀ i castellà̀.
– Alt nivell d’organització́ i planificació́.
– Treball en equip i adaptabilitat.

Condicions de treball:

  • Incorporació́ immediata.
  • Jornada setmanal de 20 hores. Tres tardes i dos matins.
  • Lloc de treball: Can Picó (Poblenou, Barcelona).
  • Salari: segons conveni d’oficines i despatxos.
  • Contracte: per obra i servei.

Procés de selecció:

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a bicihub@bicihub.barcelona indicant en l’assumpte “Administració BiciHub”, abans del dia 15 de desembre de 2021.

Pots descarregar l’oferta aquí.