Saps que al Gener les bicicletes no podran circular per la vorera?

PerBiciHub
Dilluns desembre 10, 2018

Saps que al Gener les bicicletes no podran circular per la vorera?

L’Ajuntament de Barcelona durant aquest mandat ha treballat i desenvolupat l’Estratègia de la Bicicleta on s’han dut a terme accions per millorar la infraestructura i la xarxa ciclista. L’any 2015 va haver-hi una modificació de l’ordenança de circulació de vianants i vehicles.

Les ciclistes han d’estar sempre preparades i en coneixement de la normativa ciclista, per això des del BiciHub us expliquem quina és la normativa i quins recursos tenim.

Quina es la normativa?

Prohibició de la circulació de les bicicletes per les voreres a partir de l’1 de Gener de 2019 (amb excepció d’alguns casos).

Quan puc anar per vorera?

Les excepcions per circular en la vorera son:

– L’ample de la vorera sigui superior a 5m i hi hagi 3m d’espai lliure.

– El carril bici estigui situat a la vorera, es podrà circular a un màxim de 10km/h.

– Si es circula de nit (entre les 22h i les 7h) per voreres superiors a 4.75m i 3m d’espai lliure-

– Ciclistes menors de 12 anys i l’adult que l’acompanyi.

Quina es la sanció?

La infracció de circular amb bicicleta per vies o zones prohibides suposarà multes entre 100 i 500 euros.

L’objectiu es la millora de la convivència entre vianants i ciclistes als carrers de la nostra ciutat per fomentar una mobilitat més sostenible.

L’Ajuntament de Barcelona ofereix un seguit de recursos per saber com desplaçar-te per la ciutat, com circular o quina es la normativa, entra en els següents enllaços per informar-te: