Procés participatiu: Definició usos i criteris d’ús del BiciHub

PerBiciHub
Dilluns maig 28, 2018

Procés participatiu: Definició usos i criteris d’ús del BiciHub

El BiciHub va començar amb un procés participatiu obert tant a entitats com a persones interessades en el projecte.

El procés participatiu va estar format per quatre jornades de treball obertes on es van establir diferents metodologies.

La segona sessió de treball era la definició dels usos i criteris d’ús del BiciHub. La jornada va començar amb una visita als diferents espais en obres del BiciHub per a poder imaginar quins serien els usos o possibles projectes. Posteriorment es van dividir en grups de treball segons l’espai per fomentar la creativitat i posar en comú les idees.