BiciHub

El BiciHub de Barcelona som el primer centre de referència de l’estat espanyol especialitzat en el desenvolupament de la bicicleta com a mode de transport a la ciutat i referència de la mobilitat sostenible. Volem aprofundir en un model de gestió comunitària i cooperativa d’equipaments socials. En aquest sentit, el BiciHub, volem formar part del patrimoni ciutadà, gestionat pels agents del territori i veïns i veïnes que desitgin compartir els nostres principis i objectius.

El Bicihub naixem amb l’objectiu d’esdevenir un espai  de referència d’Economia Social i Solidària (en endavant ESS) a diferents nivells territorials (barri, districte i ciutat) i socials (processos d’enxarxament i formació col·lectiva). L’existència d’aquests espais de referència són un factor clau per a la visibilització, promoció i difusió de l’ESS, tant pel que fa a l’arrelament territorial com comunitari. El BiciHub volem esdevenir una eina de canvi de model per una ciutat inclusiva, solidària i ecològica.

Dins d’aquest paraigües i amb la voluntat de recuperar part del patrimoni industrial del Poblenou decidim ubicar el BiciHub a Can Picó, una antiga nau industrial del Poblenou en desús des del 2007. Aquest edifici històric industrial, Can Picó, (al carrer Pere IV, 58, propietat de Miquel Picó, construïda al 1907, ara catalogada com a Bé d’Interès Urbanístic (Nivell C) Patrimoni Industrial del Poblenou) va ser utilitzat com a despatx i magatzem per a diferents materials com carbó o terres refractàries. A partir dels anys 80 la nau va canviar d’usos i va albergar l’empresa de transports ‘Comarques Catalanes SA’. Després d’uns anys en desús, al 2007 va passar a ser de propietat municipal i va continuar en desús, sofrint vandalismes i diferents ocupacions, fins que al 2015, l’Ajuntament el va cedir a la cooperativa Biciclot.

El model que impulsem des del Bicihub, a través de la bicicleta, pretén afavorir l’empoderament comunitari, partint de la base  que la realització d’accions col·lectives que generem ajudaran a millorar les condicions de vida de les comunitats locals i les connexions que establim entre organitzacions socials, i entre aquestes i altres instàncies o agències o institucions, com el mateix Ajuntament.

 

La missió del BiciHub és:

Ser un centre de referència del món de la bicicleta. Volem ser un centre incubador d’idees, de projectes i d’aliances, encaminats a la implementació de la mobilitat sostenible amb bicicleta a través del model cooperatiu i del teixit social. Ser un  model replicable com equipament del món de la bicicleta i esdevenir paradigma d’equipament de proximitat, de barri i de ciutat,  que actua a través de la bicicleta com a promotor de la mobilitat inclusiva, sostenible i de l’economia social i solidària.

 

Els valors que regeixen el BiciHub són:

Inclusivitat Igualtat Bé comú Coneixement
Decreixement Corresponsabilitat Autogestió Solidaritat