Etiqueta: Exposicions

Novetats a la xarxa ciclista de Barcelona

El pa at 9 d'octubre l'Ajuntament de Barcelona va fer públic un nou paquet d’actuacion que tenen l'objectiu d'incrementar i millorar la infrae tructura de carril bici de Barcelona En línia...

Festa de la Bicicleta

Aque t diumenge 10 d’octubre BiciHub e'n va a la Fe ta de la Bicicleta! La Fe ta de la Bicicleta 'emmarca en el CicloBCN21 i té l'objectiu de celebrar la pa ió per la bicicleta i...

Contra l’emergència climàtica

Durant tot el me d'octubre, a l'e pai ocial del BiciHub, e pot vi itar l'expo ició Barcelona re pon a l’emergència climàtica E tracta d'una expo ició itinerant coordinada pel XEAB...

Descobriu les tarifes del taller d’Autoreparació i una promoció per donar-vos d’alta

Acabem d'actualitzar le tarife per accedir al Taller d'Autoreparació del BiciHub de, que e faran efective a partir del próxim dimart 21 de etembre El canvi a le tarife volen apropar el...

Setmana Europea de la Mobilitat 2021

Un any mé , Barcelona e uma a la Setmana Europea de la Mobilitat i de de BiciHub ho celebrem donant uport i difu ió U e peren un eguit d'activitat pen ade per a millorar la qualitat de...

Horaris estiu taller autoreparació BiciHub

Durant el me o d'e tiu el ervei de taller d'autoreparació modifica el horari d'atenció al públic amb horari reduït i do etmane de tancament de vacance Volem cuidar l'equip de...

Oferta de feina – Coordinadora BiciHub

L’A ociació Bicihub, té com a objectiu pel proper do any : Impul ar la creació de nou ervei i activitat ocial i empre arial relacionade amb el mónde la bicicleta, din el marc...

Obrim el taller d’autoreparació del BiciHub

A partir de dimart 22 de etembre el ervei del taller d'autoreparació del BiciHub torna a obrir le eve porte El eu funcionament é el de empre amb el mateixo horari , de dimart a...

BiciHub tanca el taller d’autoreparació i l’atenció al públic

El BiciHub de Barcelona degut a la ituació d'emergència per la Covid-19 ha decidit tancar algun del eu ervei i adaptar a le nece itat de cara a l'e tiu Primer de tot no e podrà fer...