Document marc del BiciHub i procés participat

El document marc del BiciHub és el document que recull els eixos transversals, les línies estratègiques, el model de governança i la definició dels objectius del BiciHub Barcelona. És un document elaborat fruit de la participació de diferents entitats col·laboradores en el procés participat per definir què vam voler que fos el BiciHub Barcelona.

El procés participat va tenir lloc entre el febrer i l’octubre de 2018 i es va obrir a diferents entitats i persones que hi van participar també a nivell individual.