Arxiu mensual febrer 2020

Seminari_municipalisme,_sobiranies_cooperativisme

Seminari sobre municipalisme, sobiranies i cooperativisme

Fa tre me o e va celebrar a Manre a un eminari obre municipali me, obiranie i cooperativi me i tot ju t ara 'ha publicat un vídeo que, en meny de i minut , fa un re um de l'e deveniment...
Festival_Llums_Poblenou

El Festival de Llums del Poblenou arriba al BiciHub

Fo cor, edifici emblemàtic , per one i llum artificial, molta llum En això con i teix el Fe tival de Llum del Poblenou que e celebrarà le nit del 14, 15 i 16 de febrer Can Picó (l'edifici...
Estratègia_catalana_bicicleta_2025

Coneix l’Estratègia catalana de la bicicleta 2025

El novembre pa at el BiciHub va a i tir a la pre entació de l'E tratègia catalana de la bicicleta 2025, que ha promogut la Generalitat, concretament el Departament de Territori i So tenibilitat...