Història Can Picó

Can Picó és un edifici industrial del Poblenou que estava en desús des del 2007, una antiga nau industrial.

Aquest edifici històric industrial, Can Picó, al carrer Pere IV, 58, propietat de Miquel Picó, construïda al 1907, ara catalogada com a Bé d’Interès Urbanístic (Nivell C) i Patrimoni Industrial del Poble Nou, va ser utilitzat com a despatx i magatzem per a diferents materials com carbó o terres refractàries.

A partir dels anys 80 la nau va canviar d’usos i va albergar l’empresa de transports ‘Comarques Catalanes SA’. Després d’uns anys en desús, al 2007 va passar a ser de propietat Municipal i va continuar en desús, sofrint vandalismes i diferents ocupacions, fins que al 2015, l’Ajuntament de Barcelona el va cedir a la cooperativa Biciclot.