Comissions de treball

Com ens organitzem per impulsar el BiciHub?

Ens autogestionem de manera assembleària: cada entitat BiciHub té un vot, igual que l’Agrupació de persones BiciHub .
Treballem per comissions de gestió (Gestora, Comunicació, Dinamització i Finançament) i tècniques (Inserció sociolaboral i emprenedoria, Promoció de la bici i Observatori de la Bici).
Ens regim per un Reglament Intern.
Complim amb els eixos i línies consensuades en el document marc del BiciHub

Comissions de gestió

Comissió gestora

Comissió de treball que vetlla per l’organització i la gestió interna del BiciHub.

Comissió de comunicació

Comissió de treball que s’encarrega de la difusió, promoció i comunicació tant interna com externa.

Comissió de dinamització

Comissió de treball que dinamitza l’espai, gestionant i organitzant les activitats i projectes que aquí s’hi desenvolupen.

Comissió de finançament

Comissió de treball que cercar vies de finançament tot assegurant l’estabilitat econòmica del BiciHub.

Comissions tècniques

Comissió inserció sociolaboral i emprenedoria

Treballem i intercooperem per generar projectes que fomentin l’ocupació i l’auto-ocupació en el sector de la bici oferint processos formatius professionalitzadors i acompanyament individual.

Comissió de promoció de la bici

Treballem conjuntament per desenvolupar projectes que promocionin l’ús de la bicicleta així com la mobilitat sostenible: projectes formatius, jornades, accions, activitats, etc. que acostin a la bicicleta a la ciutadania.

Comissió observatori de la Bici

Comissió de treball que preten desenvolupar l’observatori de la bici com un espai per generar i difondre coneixement, ser espai de referència per entitats, administracions, empreses i persones usuàries del sector.