Procés participat

El BiciHub de Barcelona és fruit d’un procés participat que, entre el febrer i l’octubre de 2018, es va obrir a diferents entitats interessades i a persones que hi van participar també a nivell individual

La participació en el procés va ser possible de forma presencial i/o en línia. Totes les entitats convidades, d’altres que podrien estar interessades i persones a títol individual van poder inscriure’s al procés participat i/o rebre les notificacions i informacions que s’hi generessin a través d’un formulari. Aquest es va enviar per correu electrònic a les entitats interessades inicialment i també es va moure a través de les xarxes socials.

Un 75% de les persones inscrites van seguir tot el procés. Aquest és un fet que considerem altament rellevant que ha demostrat la constància, interès i compromís de totes les persones participants per seguir endavant amb el projecte. Van formar-ne part 46 persones en total, 24 entitats i representants de 5 administracions públiques.

A mode de resum, les entitats participants van ser les següents:

Com a eix vertebrador i per tal de desenvolupar el procés participat, es va constituir un grup motor format per 10 persones en representació de 12 entitats. Amb aquest grup es van dur a terme 5 sessions de treball presencial, es van crear 7 versions de treball del document marc i es va consensuar la versió definitiva del document marc del BiciHub. Les entitats van ser les següents:

El nombre d’entitats i la diversitat de sectors que hi van participar van confirmar els arguments inicials del projecte i van donar impuls per continuar aprofundint en un model “público-cooperatiu-comunitari” de gestió. Un model que malda per fer més transversal la implicació de tot tipus d’entitats i persones en la mobilitat sostenible, l’Economia Social i Solidària i el territori.

En finalitzar el procés participat ja existia una seguit d‘entitats que volien ser entitats BiciHub, amb les quals es va començar a caminar per assolir els objectius marcats. A poc a poc, es va acabar de definir conjuntament quin seria el nivell de participació, de compromís i responsabilitat de cadascuna respecte del projecte fins que a l’abril de 2019 es constituïa l’associació de segon grau BiciHub.