Transparència

Governança

Accediu al contingut


Estatuts

Accediu al contingut


Reglament de Règim Intern

Accediu al contingut


Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el BiciHub

Accediu al contingut


Conveni entre Coòpolis i el BiciHub

Accediu al contingut


Recull d’actes de les reunions de la Comissió Gestora

Accediu al contingut


Document Marc

Accediu al contingut


Pressupost 2019-20

Accediu al contingut


Conveni entre Biciclot i el BiciHub per la cessió d’espai a Can Picó

Accediu al contingut