Procés participatiu: Definició dels objectius del BiciHub

PerBiciHub

Procés participatiu: Definició dels objectius del BiciHub

El BiciHub va començar amb un procés participatiu obert tant a entitats com a persones interessades en el projecte.

El procés participatiu va estar format per quatre jornades de treball obertes on es van establir diferents metodologies.

La primera sessió de jornada de treball tenia el repte de definir els objectius del BiciHub.

La jornada de treball es va organitzar en grups de treball on tenien les línies estratègiques i visió acordat per l’equip motor per a poder definir els objectius del BiciHub.

Quant a l'autor

BiciHub administrator