Comissions BiciHub

Com ens organitzem per impulsar el BiciHub?

Ens autogestionem de manera assembleària, una persona un vot.
Treballem per comissions tècniques i de gestió.
Ens regim per un Reglament Intern.
Complim amb els eixos i línies consensuades en el document marc del BiciHub

 

Comissions tècniques:

Comissió inserció sociolaboral i emprenedoria

Treballem i intercooperem per generar projectes que fomentin l’ocupació i l’auto-ocupació en el sector de la bici oferint processos formatius professionalitzadors i acompanyament individual.

Comissió de promoció de la bici

Treballem conjuntament per desenvolupar projectes que promocionin l’ús de la bicicleta així com la mobilitat sostenible: projectes formatius, jornades, accions, activitats, etc. que acostin a la bicicleta a la ciutadania.

Comissió observatori de la Bici

Comissió de treball que preten desenvolupar l’observatori de la bici com un espai per generar i difondre coneixement, ser espai de referència per entitats, administracions,  empreses i persones usuàries del sector.

 

Comissions de gestió:

Comissió gestora Comissió de comunicació Comissió de dinamització
Comissió de treball que vetlla per l‘organització i la gestió interna del BiciHub. Comissió de treball que s’encarrega de la difusió, promoció i comunicació tant interna con externa. Comissió de treball que dinamitza l’espai, gestionant i organitzant les activitats i projectes que aquí s’hi desenvolupen.