Notícies

Procés participatiu: Definició dels objectius del BiciHub

El BiciHub va començar amb un procé participatiu obert tant a entitat com a per one intere ade en el projecte El procé participatiu va e tar format per quatre jornade de treball oberte...

Festa final 30 dies amb BICIBCN

30 Die amb Bici Barcelona é una iniciativa que e realitza cada me d’Abril que promou l’ú diari de la bicicleta, l’objectiu e donar a conèixer el eu avantatge durant 30 die per...

Trobada internacional del projecte En Bici Sense Edat

El projecte En Bici Sen e Edat (Cycling Without Age) organitza una trobada anual internacional per reunir a tote le per one que e dediquen a impul ar el programa a le eve ciutat El projecte...

Visita Educaweb

Educaweb é  un portal e pecialitzat en orientació acadèmica i profe ional amb recur o educatiu , cur o i centre per a qui bu ca formació i treball El 6 d'abril el Cicle Formatiu de Grau...