Notícies

48h OPEN HOUSE BARCELONA

El prope dia 28 d'octubre l'antiga fàbrica de Can Picó, declarada patrimoni indu trial del barri del Poblenou participarà de l'edició  48h Open Hou e d'enduany, on podreu vi itar el...

Exposició “Poblenou, atles il·lustrat d’un barri industrial”

El proper  Dijou 25 d’octubre a le 19h en complau convidar-vo a la pre entació del llibre il·lu trat de l’autor Lapin, a mé podreu gaudir i vi itar  l’expo ició creada a partir de...

Trobada de dones ciclistes al BiciHub

Cíclique va fer una a emblea per organitzar i treballar la Trobada de done cicli te 2019 Cíclique   ón un grup de mecànique , activi te i femini te , cicli te  apa ionade que tenen...

Estudiants Fab Lab Barcelona

Fab Lab Barcelona e un del principal laboratori de la xarxa mundial de Fab Lab , taller de fabricació i innovació a petita e cala equipat amb màquine de fabricació digital i tecnologie...

Park(ing) Day al BiciHub

El  Park(ing) Day é   un  e deveniment  anual que té lloc  en diver e ciutat   de tot el món E tracta  d'una acció de ciutat performativa,  educativa i reinvindicativa, on diver e  ...

Visita Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta (PEEB)

A final de Juliol vam tenir la vi ita al BiciHub d’un gran grup d’entitat i organitzacion din el marc del 'Plan e tratégico e tatal de la Bicicleta (PEEB)' ...

Barcelona Activa formació interna

El BiciHub va acollir a mitjan de Juliol una formació interna de Barcelona Activa a le aule de le no tre in tal·lacion La formació e va iniciar amb una explicació de la ituació actual...

Taula rodona Opcions: Prohibir els cotxes vells: mesura abusiva o insuficient?

El 5 de Juliol vam acollir la cooperativa Opcion que treballa per fer fàcil el con um con cient i que mé gent incorpori criteri de o tenibilitat i ju tícia en le eve deci ion de con um...

Procés participatiu: Definició pla estratègic i sostenibilitat econòmica BiciHub

El BiciHub va començar amb un procé participatiu obert tant a entitat com a per one intere ade en el projecte El procé participatiu va e tar format per quatre jornade de treball oberte...