Categoria: Altres activitats

Institut Quatre Cantons Poblenou

L'alumnat de l'in titut Quatre Canton de Poblenou van venir a le in tal·lacion del BiciHub per rebre una xerrada obre l'economia ocial i olidària i el cooperativi me De pré de parlar-ne el...

Dibuixants del Quei15bcn al BiciHub

Quei15bcn é  un e pai on fer créixer la creativitat mitjançant activitat artí tique i diver o taller  on conèixer gent Al Juny van organitzar una ortida per dibuixar Can Picó i el...

Procés participatiu: Definició usos i criteris d’ús del BiciHub

El BiciHub va començar amb un procé participatiu obert tant a entitat com a per one intere ade en el projecte El procé participatiu va e tar format per quatre jornade de treball oberte...

Delegació de Cuba de l’Economia Social i Solidària

El Comi ionat d’Economia Social, De envolupament Local i Con um de l’Ajuntament de Barcelona  van acompanyar a una delegació cubana a conèixer diver o projecte cooperatiu a Barcelona...

Mares Madrid, transformació urbana

El dimart en van vi itar el Fernando i la Sandra que  ón el coordinador del projecte Mare Madrid Mare Madrid é  un projecte de tran formació urbana a travé de l'economia ocial i...

Visita Lake Sagaris

Lake Sagari  en ha vi itat al BiciHub, profe ora de la Univer idad Pontifícia Católica de Chile para el Centro de De arrollo Urbano Su tentable (CEDEUS) Lake va participar en el...

Procés participatiu: Definició dels objectius del BiciHub

El BiciHub va començar amb un procé participatiu obert tant a entitat com a per one intere ade en el projecte El procé participatiu va e tar format per quatre jornade de treball oberte...

Festa final 30 dies amb BICIBCN

30 Die amb Bici Barcelona é una iniciativa que e realitza cada me d’Abril que promou l’ú diari de la bicicleta, l’objectiu e donar a conèixer el eu avantatge durant 30 die per...

Trobada internacional del projecte En Bici Sense Edat

El projecte En Bici Sen e Edat (Cycling Without Age) organitza una trobada anual internacional per reunir a tote le per one que e dediquen a impul ar el programa a le eve ciutat El projecte...