Arxiu mensual novembre 2019

25N_BiciHub

Tots els dies són 25N

La comi ió de done del BiciHub ha organitzat diver e iniciative per celebrar el 25 de novembre, dia internacional per a l'eliminació de la violència contra le done : una pancarta, un manife t...
Documental Albatross

L’associació Vidas Sostenibles projecta el documental ‘Albatross’ al BiciHub

L'ú exce iu de plà tic é una de le mé gran amenace de la fauna al Nord del Pacífic Aque ta é la realitat que mo tra el documental Albatro que l'a ociació Vida So tenible...
Coordinadora_Mentoria_Social

Nova entitat BiciHub: Coordinadora de Mentoria Social

E tem molt contente de pre entar-vo la nova entitat que forma part del BiciHub: Coordinadora de Mentoria Social De de fa une etmane compartim oficina amb l'equip tècnic d'aque ta plataforma...